กิจกรรมวันสุนทรภู่
   
วันที่ 24 มิถุนายน 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ู่เพื่อรำลึกถึง ครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและกวีเอกของโลก
บรรยากาศภายในงานมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวาดภาพ
สุนทรภู่ การประกวดตัวละครในวรรณคดี และนอกจากนี้ยังมีการประกวด
การจัดบอร์ดวันสุนทรภู่ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้น
เป็นอย่างดี